Persialive Biryani
Persialive Biryani

Solo Biryani

Persialive - Falafel Biryani
Persialive - Falafel Biryani

Falafel Biryani

₱295.00
Persialive - Chicken Biryani - Solo
Persialive - Chicken Biryani - Solo

Chicken Biryani

₱295.00
Persialive - Beef Biryani - Solo
Persialive - Beef Biryani - Solo

Beef Biryani

₱350.00
Persialive - Lamb Biryani - Solo
Persialive - Lamb Biryani - Solo

Lamb Biryani

₱395.00

Tray Biryani

Persialive - Lamb Biryani - Tray
Persialive - Lamb Biryani - Tray

Lamb Biryani (Tray)

₱1,295.00
Persialive - Beef Biryani - Tray
Persialive - Beef Biryani - Tray

Beef Biryani (Tray)

₱995.00
Persialive - Chicken Biryani - Tray
Persialive - Chicken Biryani - Tray

Chicken Biryani (Tray)

₱995.00

Solo Biryani

Persialive - Falafel Biryani
Persialive - Falafel Biryani

Falafel Biryani

₱295.00
Persialive - Chicken Biryani - Solo
Persialive - Chicken Biryani - Solo

Chicken Biryani

₱295.00
Persialive - Beef Biryani - Solo
Persialive - Beef Biryani - Solo

Beef Biryani

₱350.00
Persialive - Lamb Biryani - Solo
Persialive - Lamb Biryani - Solo

Lamb Biryani

₱395.00

Tray Biryani

Persialive - Lamb Biryani - Tray
Persialive - Lamb Biryani - Tray

Lamb Biryani (Tray)

₱1,295.00
Persialive - Beef Biryani - Tray
Persialive - Beef Biryani - Tray

Beef Biryani (Tray)

₱995.00
Persialive - Chicken Biryani - Tray
Persialive - Chicken Biryani - Tray

Chicken Biryani (Tray)

₱995.00